Utveckling och framgång

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt och når nivåer som andra företag har svårt att nå? Ja det är en ganska komplex fråga och det finns egentligen inget universellt svar på detta. Det kan vara individuellt på hur framgång når vissa företag och inte andra. Gemensamt är nog att alla få kämpa för att nå till en viss position.

En viktig del i att bli framgångsrik är att aldrig stanna av i sin utveckling. Att hela tiden se möjligheterna att kunna växa som som företag. Det är inget som sker på en kafferast utan det kan ta flera år innan  man känner att man nått en viss position. Många gånger kan det vara att inte ge upp när det känns som jobbigast, utan att man kämpar på och gör allt som står i ens makt för att gå vidare. Komatsu Forest är ett företag som  har visat hur man ska arbeta för att lyckas, de har genom åren byggt ett företag som verkligen känns som att man lyssnat på marknaden och skapat skogsmaskiner för dagens moderna skogsbruk.

Att lyckas med sitt företag är inte alla som gör utan det är ett fåtal som verkligen kommer upp i  den nivå som Komatsu står i, däremot så finns det många företag som regelbundet varje år gör bättre bokslut är tidigare år och växer ändå. Det kanske inte är företagsledningens önskan att man ska växa allt för stort och man kanske nöjer sig med en mindre tillväxt, huvudsaken är att inte man som företag går med förlust och blir tvungen att lägga ner.

Du gillar kanske också...