Personalvård en del av företaget

Ett företags viktigaste del kan vara personalen, utan den så står sig företaget ganska slätt. Samtidigt så för ett väl fungerande företag så gäller det att både företag och den anställde har ett gemensamt intresse för det jobb som ska utföras. Personalvård är en betydande del i ett företag och Arbetsmiljöverket har sina regler och föreskrifter hur en väl fungerande arbetsmiljö ska se ut.

Det är viktigt att vi trivs och känner oss säkra på våra arbetsplatser. Vår hälsa är viktig, både den fysiska men också psykiska hälsan. Som företag så har man ett krav från Staten att se till att de anställda har det bra på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket är den som staten utsett till att sköta detta med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöarbetet är alla anställda och företagets angelägenhet och företaget ska systematiskt arbeta med detta. Genom att kontinuerligt arbeta med detta så kommer det att bli en bättre arbetsplats. Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll är viktiga ledord i det systematiska arbetet med arbetsmiljön.

Det är viktigt att vi mår bra som människor och slipper oroa oss för saker och ting. Ett sätt kan vara att skaffa sig relevant utrustning på företaget. Be företaget ta en titt hos HLR Hjälpen som både utbildar och säljer produkter så som hjärtstartare, första hjälpen och HLR-dockor. Ta kontakt om ni som företag är i behov av antingen utbildning för personalen eller om ni vill köpa en hjärtstartare till ert företag. Även om det inte hänt något allvarligt på företaget så kan det vara bra att vara förebyggande och beredd på om något skulle hända.

Ett företag med välmående anställda som trivs på sin arbetsplats kommer att göra ett betydligt bättre arbete än om man inte trivs och mår dåligt på grund av sin arbetsplats. Så det är viktigt att företaget tar hand om sina anställda på allra bästa sätt.

Du gillar kanske också...