Se över företagets lokaler

Att regelbundet se över företagets lokaler så att man med säkerhet vet att allt fungerar som det ska. Det är viktigt att allt är okej med saker och ting som gör att företagets arbetsmiljö är som den ska vara. Det kan vara allt från ventilation till automatiska dörrstängare som ska fungera.

Ökad säkerhet

För att öka säkerheten och att bekvämt stänga dörrar per automatik så går det att installera dörrstängare på företagets dörrar. Det är till fördel för brandskydd och att låsta dörrar alltid stängs efter man gått igenom dessa. Det kan finnas dörrar i en fastighet som är högre brandklass på och bör alltid stängas efter att man gått igenom. Med automatik så går det att alltid se till att dessa dörrar stängs om det skulle börja brinna i lokalerna. Ytterdörrar som är låsta dag- och nattetid är extra viktigt att de slår igen ordentligt så inga obehöriga kan kliva in i företagets lokaler.

Skapa en underhållsplan

Det finns fördelar att skapa en underhållsplan för företagets fastighet och lokaler. Att regelbundet gå igenom och se vad som behöver åtgärdas och vad som ska prioriteras är viktigt. Vissa detaljer i en fastighet kan vara viktigare än något annat. En viktig detalj är den ventilation som finns i fastigheten. Om den delas med andra företag så gäller det att ni gemensamt ser till att detta fungerar som det ska och ger en bar inomhusmiljö för de anställda. Om man som anställd anser att något behöver åtgärdas så ta kontakt med er arbetsmiljöombud som tar etta vidare till ledningen.

Du gillar kanske också...