Avveckling av aktiebolag

Vi har nyligen pratat om hur man bär sig åt när man utvecklar ett företag och tar det framåt mot nya höjder. Idag ska vi istället vända på det hela något och prata om när det är dags att istället avveckla.

Finans

Många som avvecklas varje år

För faktum är att även om det är väldigt många nya aktiebolag som registreras varje år så är det långt ifrån alla dessa som lyckas med sin verksamhet. Varje år så är det också 15 648 som lägger ner verksamheten genom att avveckla sina aktiebolag. Tyvärr så är det inte alla företag som börjar som små projekt och sedermera, likt företag som Skype, eller för den delen Minecraft kan säljas för enorma summor till stora bolag som köper upp dem. Minecraft köptes ju nyligen upp av Microsoft för motsvarande 18 miljarder kronor. Där har vi utvecklare som näppeligen måste hålla koll på om de har de mest förmånliga elavtalet eller inte.

Avveckling – en tidskrävande process

När man väljer att avveckla sitt aktiebolag så kan detta vara en process som blir mycket tidskrävande och krånglig eftersom det är många saker som ska gås igenom, revisioner som ska granskas och godkännas och mycket mer. Det ska sägas att det är inte alltid ett bolag avvecklas bara för att det går dåligt för företaget, utan det kan också vara för att man helt enkelt ser det för bäst att byta riktning och starta upp något annat – alternativt att huvudparten av aktieägarna anser att man inte längre ska driva bolaget i nuvarande form. I sådana fall så kan det ofta finnas ett överskott av kapital i bolaget, något som vid en normal avveckling som sagt kan ta mycket lång tid att få färdig. Detta innebär också att det tar lång tid för aktieägarna att få ta del av överskottet av kapitalet.

Lösningen på ett sådant problem kan vara att man vänder till en så kallad likvidator, en juridisk person som köper upp bolaget i nuvarande form och sköter sedan själva avvecklingen. Detta innebär att man får lös kapitalet rätt så omgående och avvecklingen har således skett bra mycket snabbare än vad det annars skulle ha gjort. Dessutom slipper ni sköta hela processen med avvecklingen på egen hand.

Du gillar kanske också...