För er som driver en företagskoncern

Det är lätt att som företagare fastna i tankar om att vi alltid gjort såhär och det har funkat bra så varför ändra. Men som ägare eller företagsledare behöver du följa med i omvärldens utveckling och hålla jämna steg åtminstone. Åtskilliga förändringsprocesser var tidigare tidskrävande och kostsamma, men med hjälp av digitaliseringen har många hinder och trösklar försvunnit.

Nyttan med en automatisering

Som koncern kan en automatisering av processerna tjäna ett större syfte än endast förenklad bokföring. Att manuellt sammanställa de olika dotterbolagens uppgifter är både tidskrävande och svårt vilket kan medföra att beslut tas på fel grund. Med en automatisering får du direkt dagsaktuell information som säkerställer en korrekt och snabb beslutsprocess. Ett viktigt verktyg för fortsatt framgång och tillväxt.

Ta hjälp av experter

Tillsammans med en partner är steget varken långt eller avancerat. PE Accounting har många års erfarenhet och har utvecklat både metoder och en konsolideringsmodul som stödjer din koncern genom hela processen. Ta en titt online på hur en konsolideringsprocess kan se ut med hjälp av deras experter. De ser till att regelverk- och systemuppdateringar sker löpande och enligt gällande lag. Din koncern är med andra ord i trygga händer under hela förloppet.