Vikten av att rekrytera rätt

Rekryteringar är av allt större vikt idag. Många finner det svårare att få in rätt personal med den kompetens man behöver i nuläget. Och att rekrytera fel personer är ju inte bara en förlust vad gäller utgifterna man hade för rekryteringen. Detta påverkar även företag genom missade affärsmöjligheter och förlorade intäkter.

Detta är ett problem som drabbar många företag, och inte bara inom Sverige. Rekryteringssvårigheter är ett globalt problem och chefer världen över oroar sig för tillgängligheten av den kompetens de behöver i sina företag.

Det är inte ovanligt att ta hjälp av konsultföretag att sköta rekryteringen till ett företag, speciellt när det gäller för högre positioner och nyckelpersoner. Kan man bara korrekt förmedla vilka kompetenser man behöver kan man ägna sig åt att driva företaget och låta någon med stor erfarenhet inom rekrytering ta fram bra kandidater. Vill man dock garantera att de kommer att passa in i arbetskulturen och bli en del av teamet är det ju ett måste att genomföra sina egna intervjuer.

Många branscher utvecklas ju också i en rasande fart, och har man inte gjort analyser på vad man behöver både idag och i framtiden kan man lätt missa vilka kompetenser som även behövs på längre sikt. Men då är ju inte bara rekryteringen som står högt upp på listan utan även förmågan att utveckla personalen i samband med den utvecklande marknaden.

Det område många chefer verkar vara överens om är det svåraste i rekrytering är att tillsätta mellanchefer. Bristsituationen som många anser vi har just nu har bland annat orsakats av bristande kompetensplanering. I en stor studie som infattade över 1 200 vd:ar i 60 olika länder var endast 30 % som ansåg sig vara ”väldigt övertygad” att de har tillgång till rätt kompetens för sitt företag bara 3 år in i framtiden.

Du gillar kanske också...