Utbildning inom företaget

Man behöver inte begära att alla anställda ska vara fullt utvecklade och ha all utbildning som krävs innan de ens skriver på kontraktet. Ibland kan det löna sig att utbildningen fortsätter inom företaget. 

Inga olater

Om du ansvarar för att en person lär sig ett yrke så har du chansen att lära dem rätt. Du slipper folk som har dragit på sig olater på grund av oseriösa utbildningar eller alldeles för lite praktisk träning. Du kan forma dina anställda till att klara av de uppgifter som du erbjuder.

Tänk dock på att detta handlar om någons karriär. Om du ska lära dem ett helt yrke måste allting ingå, inte bara de uppgifter som varje person ska utföra. De ska kunna vara verksam inom detta yrke på flera nivåer, inte bara på grundnivån där du sätter dem.

Den bästa inlärningen är praktisk. Sätt undan tid i arbetsschemat så nyanställda få följa med en senior och lära sig hur denne arbetar. Den nyanställda har då chansen att se hur allting fungerar i praktiken, samt kan ställa frågor till någon som har rätt kunskap.

Utvecklas med utvecklingen

Alla företag strävar efter att utvecklas. Man vill växa och bli större, modernare, snabbare och bättre. Men det är inte säkert att personalen hinner med maskinernas utveckling. Plötsligt vet man inte längre om produkten man erbjuder är rätt byggd eller följer det stadgar som krävs.

Personalen ska få tillgång till fortsatt utveckling. Det är en viktig del i deras karriär och för att företaget ska fortsätta utvecklas. Det går inte att ta in nya versioner och modeller av allt på företaget och sedan låta personalen själva lista ut hur allt fungerar.

Uppmuntra personal att utbilda sig

Den bästa personalen vill utbilda sig och bli bättre på sitt jobb. Och försök att gå dem till mötes. Uppmuntra personalen att söka ny information och uppmuntra dem att lära kurser och gå på seminarium när tillfällen ges. Ju mer de utbildar sig inom sitt yrke och ju mer internutbildning de får, desto mer investerade blir de i företaget och risken att de plötsligt ska säga upp sig och gå vidare minskar.

Du gillar kanske också...