Chef eller ledare

För många är orden chef och ledare mer eller mindre synonyma, tyvärr är det dock långt ifrån sanningen. Även om de båda kan och bord överlappa så finns det stora skillnader.

seriös ledare

Vad är en chef?

I grunden är chefskapet en titel, ett uppdrag man har fått av en arbetsgivare. Som chef har man uppgifter som man skall hantera och oftast ansvaret för att mål nås. Det är som andra typer av anställningar, dock med betydligt högre krav och ansvar.

Det kan handla om ansvar för sina medarbetare men även ansvar för produktion eller affärsresultat som skall nås.

Vad är en ledare?

Till skillnad från chefskapet kan man inte väljas till ledare av bara en person. Ledarskap är något som tilldelas och måste grunda sig i gruppens åsikter och funktion. Det handlar om hur stor respekt gruppen har för de beslut som tas, något som även behövs för ett effektivt chefskap.

Ledarskapet kan alltså existera helt utanför chefsrollen. Det är inte sällan någon i en grupp informellt har fått rollen även om den inte har någon titel.

Du gillar kanske också...