Se över belysningen på arbetsplatsen

Belysningen är alltid en kritisk del av en inomhusmiljö, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. På arbetsplatser kan dock belysningen vara skillnaden mellan hälsosamma arbetsförhållanden och den raka motsatsen.

Grundläggande i ljusförhållanden på arbetsplatser är att försöka använda sig av det naturliga solljuset i största möjliga utsträckning. Detta är många gånger det absolut bästa ljuset och har både många fördelar. Beroende på läge och var i en byggnad som arbetsplatsen i fråga ligger kan ju dock detta vara svårt att utnyttja till fullo. Och även om det finns moderna och praktiska lösningar för detta är det ju upp till ägaren av byggnaden att installera.

När solljuset inte räcker till, eller för de dagar då det helt enkelt är mörkt ute gäller det att belysningen tar över och gör jobbet. Belysningen ska till att börja med inte riskera att blända arbetarna. Fast belysning måste därför installeras med en god uppfattning om hur arbetet kommer att utföras. Justerbar belysning kan vara en mycket bra idé för vissa arbetsplatser där, beroende på vilket arbete som utförs, kravet på belysningen kan förändras från uppgift till uppgift.

Bristande belysning kan snabbt leda till oergonomiskt arbete då den anställde kan behöva inta obekväma arbetsställningar för att få jobbet gjort. Detta ökar risken för arbetsskador och kan stå både anställda och företaget dyrt. Om ovisshet kring ljusförhållanden uppstår kan det vara en bra idé att anlita en ergonom som kan granska arbetsplatsen och rekommendera lösningar.

Du gillar kanske också...