Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen är i grund och botten arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren måste se till att allt görs så säkert som möjligt och vara noga med att informera om vad som utgör säkerhetsrisker för arbetare. I sin tur måste ju också arbetare följa alla anvisningar för att hålla sig säker. Att få en säker arbetsplats kan vara mycket jobb, men det är också ett jobb som måste göras.

Om vi börjar med just informering av säkerhet är detta något som ska finnas synligt för alla som ska arbeta med en viss uppgift, maskin eller vad det nu kan vara. Att sätta upp om skyltar eller dekaler som tydligt varnar om faror är en mycket bra steg.

Säkerhet handlar på många arbetsplatser även om rutiner och det är av yttersta vikt att alla blir informerade om vad dessa rutiner ämnar åstadkomma. Om inte finns alltid risken att oinformerade individer väljer att hoppa över ett eller annat steg bara för att de inte vet varför de är viktiga.

Skyddsutrustning är ytterligare en kritisk del av många arbeten och det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla denna utrustning för alla arbetare. Samt att byta ut den vid behov.

Så fort förändringar i arbeten sker är det viktigt att se över alla delar av säkerheten för att se om nya rutiner måste etableras, nya varningsskyltar måste sättas upp och ny skyddsutrustning måste införskaffas.

Du gillar kanske också...