Kick-Off med företaget

Hos många så anordnas det kick-off med företaget någon gång per år. Det kan vara i början av året då man tillsammans får göra något trevligt i samband med någon genomgång och utbildning för att skapa bättre förutsättningar inom företaget.

Att stärka en grupp arbetskamrater görs bäst på en kick-off, man får tillfälle att umgås under lättare former än under arbetstid. Det är bra att bygga upp teamkänslan ännu mer än vad som finns. Var man kan åka och vad man ska göra under ett sådant tillfälle kan verkligen variera. Det behöver inte alltid vara en lång resa utan det kan räcka med ett tillfälle närmare hemorten. Som ett överraskningsmoment på kick-offen så kanske att bjuda in en trollkarl till kvällsarrangemanget kan vara något. Det är viktigt att mellan det allvarliga och det företaget arbetar för få in lite lättare underhållning och trevlig gemenskap.

Som företagsledning så gäller det att lägga upp hela arrangemanget på ett smart sätt, det ska varvas med både utbildning/information om företaget med trevliga upplevelser. Vissa gånger så kanske man ordnar allt själv och i andra fall så anlitar man eventföretag som ordnar allt som har med den kick-off som man vill ha. Det viktiga är att alla som deltar känner att man får ut något av dagen eller dagarna. Det bör finnas tillfälle för fria aktiviteter där man som anställd själv kan välja vad man vill göra. Men även inplanerade aktiviteter som man kan välja, alla kanske inte vill hitta på något själv utan bli serverade detta.

Du gillar kanske också...