Den viktiga arbetsmiljön

På en arbetsplats där man vistas ett visst antal timmar per dag så är det viktigt att det är en trivsam miljö man arbetar i. Det kan vara jobbigt att sitta vid ett skrivbord hela dagarna och det är dålig belysning eller luft. På alla arbetsplatser ska det finnas ett arbetsmiljöombud, tidigare skyddsombud som man ta upp dessa problem med.

Det är företagets skyldighet att se till att arbetsmiljön är så bra den bara går att få. Med dålig belysning så kan man bli trött och framförallt göra ett sämre arbete. Det är viktigt att vi trivs på våra arbetsplatser och att man med jämna mellanrum går skyddsronder för att kolla upp att allt är som det ska på arbetsplatsen.

Hur saker och ting åtgärdas beror mycket på vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Det är skillnad att arbeta i en verkstad mot för att sitta i ett öppet kontorslandskap. Oavsett så är arbetsmiljön viktigt och det gäller att se till så att det är en bar arbetsmiljö man ska vistas i under sin arbetsdag.

Om ni inte har något arbetsmiljöombud på ert företag så ta upp det på nästa arbetsplatsträff och diskutera om just arbetsmiljön. Det behöver inte vara något problem men om det inte pratas om det så händer inget.

Du gillar kanske också...