Avvikelsehantering

Avvikelsehantering handlar om att se till att de olika processer som krävs för att driva stora organisationer och inrättningar efterföljs. Syftet med dessa system är att beskriva vad som är normala förhållanden och vad som är en avvikelse. Allt detta görs för att försäkra sig om kvalitén i driften. Det används också för att beskriva hur och varför en avvikelse skett samt vem som kan tänkas bära ansvar för sagda avvikelse. Detta kan i sin tur leda till förslag på förbättringar av rutiner och andra faktorer inom driften.

Utformade program för avvikelsehantering

För att kunna göra avvikelserapporter som kan ligga till grund för förbättringar eller ansvarsutredningar krävs det att alla på arbetsplatsen utformar dem på samma sätt. Det måste helt enkelt finnas en mall för vad som skall ingå i rapporten och inte. Detta gör man enklast genom att använda sig av ett datorprogram som är speciellt utformat för denna specifika uppgift.

Avvikelsehantering är något som såklart blir extra viktigt inom vissa typer av inrättningar och verksamheter. Inom kommuner och landsting och inrättningar som har olika vårdfunktioner är avvikelserapportering och hantering a och o. Allt måste dokumenteras så att man kan se till att verksamheterna sköts på rätt sätt och att ingen missbrukar sin makt eller ställning. Många av dessa typer av inrättningar sköter sin avvikelserapportering i program.

Handskaking

Därför är det så viktigt

Har man fått det stora förtroendet att förvalta andra människors röster, kapital eller hälsa är det viktigt att allt sköts ordentligt och med största empati och professionalism. Därför är det viktigt att ha ordentliga system och den nödvändiga kompetensen hos systemsupporten för att säkerställa en korrekt process. Läs mer om avvikelsehantering och dess funktion här.

Du gillar kanske också...