Olika typer av kontor

By Date: 2015/05/28 in Design

När det kommer till utformning av kontor så finns det många olika varianter, alla med olika för- och nackdelar. Alla företag har olika preferenser och arbetssätt, och kräver därför olika kontorsutformningar. Ett företag som uteslutande jobbar med datorer kan till exempel ha ett öppet kontorslandskap, medans företag som jobbar med telefoner kanske behöver mindre, slutna rum för att ljudvolymen inte ska bli outhärdlig.

De allra vanligaste utformningarna är:

  • Cellkontor, där man sitter i enskilda rum, vilket ofta leder till bättre koncentration men som försämrar kommunikationen på jobbet.
  • Öppna kontor, som istället gynnar kommunikationen mellan kollegor men som gör det svårare att arbeta ostört
  • Kombikontor, som blandar cellkontor och öppna kontor genom att sitta i lite större rum med ett lägre antal anställda i varje.
  • Flexkontor, där man inte har en speciell plats utan man baserar arbetsmiljö på vilka uppgifter man har.

Vad som passar just ditt företag och dina anställda vet du bäst, men enligt undersökningar är det arbetsplatser med cellkontor eller flexkontor som är mest välmående. Att det enbart beror på kontorsutformningen kan man inte bevisa, utan det kan spela in många olika aspekter. Att låta alla medarbetare vara med och bestämma utformningen av kontoret är en bra start, då huvudsaken är att de anställda trivs med sin arbetssituation.