Vad menas med företagsetik?

etik_150809579

Företagsetik har ofta varit uppe för olika debatter. Eftersom detta är begränsat till ett företag finns det en hel del variation i vad som är väntat av en anställt på en plats jämfört med en annan. 

Inom vissa yrken och branscher finns det vad man skulle kunna kalla en yrkesetik. Detta är en bestämd värdegrund och består av regler som tagits fram för att reglera hur denna yrkesgrupp ska agera. Detta är något man kan se uttryckligt i grupper som exempelvis journalister, läkare och advokater.

Men detta är inte företagsetik. Denna form av etik är istället något för den samlade verksamheten i företaget och ska följas av alla anställda, oavsett vilken arbetsroll de kan tänkas ha på företaget. Detta är något som kan bestå mest av normer man uppmanar de anställda att följa till tydliga regler som inte får brytas under några omständigheter.

Många gånger styr detta inte bara etiken inom själva företaget och hur de anställda agerar mot varandra. Det är även etablerade bestämmelser för hur företaget agerar på arbetsmarknaden i kontakt med både privatpersoner och andra företag. Inom somliga branscher är det extra viktigt att man gör det tydligt för de som söker att anlita en för hur företaget väljer att agera eftersom de agerar på ett annat företags vägnar.

Företagsetik kan dock vissa gånger ses som något gammaldags av utomstående. Detta kan mycket väl bero på att det är en sak att ta fram en företagsetik men en annat att faktiskt få den omsatt i praktiken. Detta kan då ha varit ett pågående arbete under en längre tid och när den väl blivit etablerat och accepterad kanske det inte känns fullt så modern som den borde vara.

Något som påpekats mer än en gång på senare tid är att trots populariteten av företag att hävda sig ha god företagsetik är det få som faktiskt använder sig av företagsetiker. Man skulle ju kunna tycka att detta vore en yrkesgrupp det skulle ligga en stor efterfråga på.

Du gillar kanske också...