En inspirerande arbetsmiljö

En inspirerande arbetsmiljö gör arbetet och tillvaron så mycket trevligare, och prestationen samt produktivitet kan dessutom många gånger bli bättre. Ett företag speglas i dess personal och där faktorer som exempelvis arbetsmiljö fungerar, där fungerar ofta företag bra med bland annat färre sjukskrivningar än företag med en missgynnsam arbetsmiljö. I arbetsmiljön ingår att personalen inte ska arbeta under för hög arbetsbelastning och inte för långa dagar. Olösta konflikter hör till de problem som då och då dyker upp i arbetsmiljön. Men det finns ännu fler faktorer.

Företagshälsokollen listar fyra viktiga nycklar till en friskare arbetsmiljö. Ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet för alla inblandade, kommunikation samt synen på hälso- och sjukfrånvaro är några av de viktigaste komponenterna för ett företag och dess personal. En oengagerad ledare eller en ledare som inte tar tag i befintliga problem leder ofta till en oengagerad personal som presterar sämre. Personalen behöver känna att de är delaktiga och kan påverka, det hör till ett behov som finns naturligt hos människan.

Vidare är det viktigt att man verkar för att kommunikationen fungerar mellan anställda och anställda och chefer, samt att man tar företagsfriskvården på allvar och uppmuntrar personalen att ta hand som sin hälsa. Men även den fysiska arbetsmiljön är viktig. En lugn arbetsplats utan skadligt buller, med fräsch luft och bra belysning är grundläggande. Ändamålsenlig inredning, ordning och reda samt fräscha lokaler utgör en betydande hörnsten för arbetsmiljön. Det är viktigt att investera i bland annat praktiska förvaringsmöbler samt ergonomiska arbetsbänkar och ergonomiska kontorsstolar. En ergonomiskt anpassad arbetsmiljö skapar förutsättningarna för att de anställda inte ska få fysiska problem som i sin tur leder till besvär för individen och förhöjda sjukskrivningsnivåer för företaget. Arbetsmiljöverket beräknar att en sjukskriven anställd kostar ungefär 2 740 kr per dag

Slutligen bör man alltid vidta åtgärder för att lösa konflikter. Att konflikter uppstår är naturligt och inte nödvändigtvis något negativt, men olösta sådana riskerar att göra skada. Det är viktigt att upprätta en öppen företagskultur där de anställda känner att de vågar ta upp problem de har med sina medarbetare – eller med ledarskapet.

Du gillar kanske också...