En bättre produktion

Production

Många företag tror att de producerar det bästa de kan på snabbast, möjliga sätt. Det visar sig många gånger vara fel. I det stora hela kan alla bli med produktiva och effektiva. 

Personalen

En av de svåraste sakerna att kontrollera är sin egen personal. För att produktionen ska vara effektiv, gäller det att personalen är effektiv. Omotiverad eller dåligt insatta personer kommer inte att producera i den takt ni önskar.

Personalenkäter och gruppsamtal kan ta fram mycket i ljuset. Här kan ni få veta om det finns onödiga ledtider som kan strykas, eller om det råder missnöje på någon avdelning som behöver lösas.

IT-system

Det mesta pappersarbetet lagras numera på datorer. All företagsinformation ligger utspridda på servrar och hårddiskar runt om kontoret. Kanske är det ert system som haltar er framfart? Har företaget vuxit ur det lilla systemet ni började med, eller behövs det en ny struktur för att göra arkiverande, sökandet och registrerandet enklare?

Administrativa uppgifter kan sluka tid, men de behöver inte göra det. Ett effektivare IT-system ger personalen mer tid till viktigare saker inom verksamheten.

Maskiner

I en produktion ingår det oftast en del maskiner som faktiskt ska skapa produkten. Är dessa kalibrerade rätt? Bygger ni produkten på rätt sätt? Vad har ni för svängrum för förändringar?

Mätningar och tester av specialister kan hitta problem i produktionslinjen som går att åtgärda. Flaskhalsar finns i alla företag, men de är dolda. Man måste kartlägga hela produktionslinjen och se vilka delar som tar mest tid och sedan lista ut om det verkligen behöver ta så lång tid eller inte. En effektiv produktion innebär kontinuerligt arbete och förnyelse.

Det kan också innebära förhöjda kostnader. För att kunna producera mera kan ni behöva en nyare och bättre maskin. Eller så behövs det mer personal stationerad på produktavdelningen.

Du gillar kanske också...