För dig som driver hotell

Att öppna ett eget hotell är en dröm för många. Det är en stor investering som kräver kompetens inom en rad olika områden. För att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten kan det därmed vara bra att ta hjälp av trygga affärssystem som kan fungera som ett pålitligt stöd för dig som ansvarig.

Digitala system för korrekt hantering

Hotellbranschen har många anställda med flexibla arbetstider. Schemaläggning och lönesystem kan därför vara en utmaning. Det är viktigt både för den anställda och för dig som chef att alla uppgifter och utbetalningar sker korrekt.

Med ett digitalt system kan du enkelt hålla koll på schema, frånvaro och fördelningen av dricks. På så sätt kan dina anställda få en transparent bild av hur verksamheten fungerar och även försäkra sig om att de blir rättvist behandlade. Du kan få bra information online och testa systemet för hotell gratis.

Analysera din lönsamhet

Genom att använda anpassade affärsprogram för hotell kan du dessutom följa och analysera dina resultat. Du kan enkelt utvärdera försäljning och personalkostnad vilket kan ge dig värdefull information. Därmed kan det bli enklare att göra eventuella produktiva förändringar och komma fram till nya lösningar som kan göra verksamheten ännu effektivare och leda till tillväxt.